Cover van het middenkatern van de Spiegel der Zeilvaart, oktober 2002. Stephan Kraan was inhoudelijk eindredacteur.